Бесповратна средства за пластенике

0

Правилником о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу дефинисана су бесповратна средства која се могу добити за набавку нових пластеника и опреме за производњу биља у заштићеном простору.

Бесповратна средства се могу добити за :

1. Конструкције за пластенике (алуминијумске, поцинковане челичне, челичне и пластичне),

2. Вишегодишње, вишеслојне фолије за покривање пластеника

3. Фолије за сенчење и спречавање губитака топлоте изузимајући малч фолије,

4. Мреже за сенчење објекта,

5. Опрема за вентилацију, хлађење односно грејање простора (центрифугални или аксијални вентилатори, измењивачи топлоте, компресори, кондензатори, вентили, котлови/горионици и пумпе за циркулацију ваздуха),

6. Системи за наводњавање са могућношћу ђубрења и влажење простора микроорошавањем (разводне цеви, латерале, микрораспршивачи, распршивачи, распрскивачи, спојнице, филтери, вентили и славине),

7. Опрема за испитивање параметара заштићеног простора: инструменти за мерење нивоа угљен-диоксида у затвореном простору, инструменти за мерење температуре и влажности земљишта, супстрата и ваздуха,инструменти за мерење електропроводљивости воде и хранљивог раствора (ЕС метри),инструменти за мерење киселости земљишта и супстрата (рН метри).

Субвенционисање набавне цене опреме за наводњавање износи 40-55% од износа цене без ПДВ-а .

Износ подстицаја зависи од тога да ли се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју са отежаним условима рада у пољопривреди или не. Уколико се корисник подстицаја налази у маргиналном подручју, износ подстицаја је 55% од цене без пореза.

Списак маргиналних подручја можете пронаћи на subvencije.rs/zakoni-pravilnici-uredbe/pravilnici/pravilnik-o-odredjivanju-podrucja-sa-otezanim-uslovima-rada-u-poljoprivredi/

Право на подстицаје има:

1) физичко лице – носилац регистрованог комерцијалног породичног

пољопривредног газдинства;

2) предузетник;

3) правна лица: привредно друштво, земљорадничка задруга, средња школа и научно-истраживачка организација из области пољопривреде.

Граница за подстицаје када је пријава на конкурс у питању је максимално 50 ха пријављено под биљном културом за коју се опрема и механизација користе.

Највиши укупни износ подстицаја по подносиоцу захтева је 3,000,000.00 динара. Предметна опрема и механизација мора бити купљена у периоду од 16.октобра претходне календарске године до 15. октобра текуће године. Износ појединачног рачуна као и износ за сваку поједину ставку на рачуну мора бити већи од 50,000.00 динара.

Захтев за коришћење подстицаја подноси се Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године.

За кориснике са територије АП Војводине неопходна је потврда од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

Још једна новина је и потврда од стране локалне самоуправе(града или општине) да подносилац захтева за подстицаје није добио субвенције,бесповратна средства или донацију по истом основу за предметну опрему и механизацију.

Читко попуњен и потписан односно оверен образац захтева са прописаном документацијом доставља се у затвореној коверти, на адресу:

Министарство пољопривреде и заштите животне средине – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра 84,11050 Београд, са назнаком: „Захтев за коришћење подстицаја за подршку инвестицијама у примарну производњу биљних култура”.

ПОДЕЛИТЕ.