Јавне набавке

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2024. 

План јавних набавки за 2024. годину

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2024. ГОДИНЕ
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2023. 

Измењена верзија плана јавних набавки за 2023. годину 22.06.2023.

План јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки 21.09.2023.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2023. ГОДИНЕ
 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022.

План јавних набавки за 2022. годину

План јавних набавки на које се Закон не примењује за 2022. годину

План јавних набавки за 2022. годину - ПРВА ИЗМЕНА
План јавних набавки за 2022. годину - ДРУГА ИЗМЕНА

План јавних набавки за 2022. годину - ТРЕЋА ИЗМЕНА

План јавних набавки за 2022. годину - ЧЕТВРТА ИЗМЕНА

План јавних набавки за 2022. годину - ПЕТА ИЗМЕНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022. ГОДИНЕ

 1. Услуге одржавања уличне расвете
 2. Набавка таблица улица и кућних бројева
 3. Изградња и повезивање бунара у Здеглову за водоснабдевање равницарског дела опстине Лебане
 4. Услуге физичко-техничког обезбеђења
 5. Енергетска санација- замена котлова у Дому Културе у Лебану
 6. Набавка огревног дрвета и угља
 7. Адаптација хола Дома културе Радан- портал за музејску поставку
 8. Туристичко рекреативни парк Чукљеник на територији општине Лебане- I фаза инфраструктурног опремања
 9. Адаптација хола Дома културе Радан- портал за музејску поставку-поновљени поступак
 10. Јавно осветљење
 11. Грађевински материјал за побољшање услова становања интерно расељених лица
 12. Израда пројектно техничке документације за потез Чукљеник II фаза
 13. Електрична енергија 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021.

План јавних набавки за 2021. годину
План јавних набавки за 2021. годину - ПРВА ИЗМЕНА
План јавних набавки за 2021. годину -ДРУГА ИЗМЕНА
План јавних набавки за 2021. годину -ТРЕЋА ИЗМЕНА
План јавних набавки за 2021. годину -ЧЕТВРТА ИЗМЕНА
План јавних набавки за 2021. годину -ПЕТА ИЗМЕНА
План јавних набавки за 2021. годину -ШЕСТА ИЗМЕНА
План јавних набавки за 2021. годину -СЕДМА ИЗМЕНА
План јавних набавки за 2021. годину -ОСМА ИЗМЕНА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021. ГОДИНЕ

 1. Израда потпорног зида ради санације клизишта у улици Немањиној 
 2. Услуге одржавања уличне расвете Изградња гараже на територији општине Лебане - Ватрогасне јединице Лебане 
 3. Услуге физичко-техничког обезбеђења 
 4. Јавно осветљење 
 5. Набавка возила за чишћење путева 
 6. Јавно осветљење- поновљени поступак 
 7. Енергетска санација објекта општинске управе Лебане
 8. Набавка горива
 9. Крпљење ударних рупа и пресвлацење улица на територији опстине Лебане
 10. Електрична енергија
 11. Изградња вишепородичног стамбеног објекта за социјално становање
 12. Набавка огревног дрвета и угља
 13. Набавка возила за чишћење путева
 14. Изградња вишепородичног стамбеног објекта за социјално становање
 15. Израда пројектно техничке документације за потез Чукљеник
 16. Реконструкција улице Срђана Симоновића у селу Коњино, улице Краља Петра у селу Тогочевце и улице Вука Караџића у насељу Бошњаце
 17. Набавка Минибуса