Скупштина општине – Документа

ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ МЗ 2021. ГОДИНЕ

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ МЗ (53.4k)
Роковник за изборе МЗ (26.3k)
ПОСЛОВНИК ОПШТИНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 2020 (75.5k)
Одлука о одређивању штампарије (14k)
Одлука о изгледу гласачког и контролног листића (14.2k)
Одлука Шумане (16.2k)
Одлука Штулац (15.6k)
Одлука Шилово (15.9k)
Одлука Цекавица (16.1k)
Одлука Тогочевце (16.1k)
Одлука Слишане (15.5k)
Одлука Свињарица (15.7k)
Одлука Прекопчелица (15.9k)
Одлука Пороштица Рафуна (15.7k)
Одлука Поповце (15.6k)
Одлука Пертате (16k)
Одлука Ново Село Голи Рид (15.8k)
Одлука Нова Топола (15.6k)
Одлука Мало Војловце (15.6k)
Одлука Лугаре (15.9k)
Одлука Липовица Радевце (15.5k)
Одлука Лебане (17k)
Одлука Лалиновац (15.6k)
Одлука Кривача (15.5k)
Одлука Коњино (16.1k)
Одлука Клајић (15.6k)
Одлука Ждеглово (15.8k)
Одлука Дрводељ (15.6k)
Одлука Доње Врановце (15.9k)
Одлука Гргуровце (15.5k)
Одлука Горње Врановце (15.7k)
Одлука Гегља (15.2k)
Одлука Велико Војловце (15.5k)
Одлука Бувце (15.5k)
Одлука Бошњаце (15.6k)
Одлука Бачевина (15.3k)
Одлука Ћеновац (16k)
Biracka Mesta збирно 20 11 2021 (17.4k)
Zapisnici OIK (17M)
Odluka о броју бирача 2021 (17.7k)
Numericki Prikaz Birackih Odbora 20 11 2021 (12.7k)
22 МЗ 22 Извештај о присутности на БМ Лебане (28k)
21 Образац МЗ 21 пОТВРДА О ИЗБОРНОМ ПРАВУ ЗА ГЛАСАЊЕ ВАН БИРАЧКОГ МЕСТА Лебане (15.3k)
20 МЗ 20 Prijava Posmatraca (42k)
19 МЗ 19 Уверење избору за члана савета МЗ Лебане (28.5k)
18 Образац МЗ 18 Записник о раду ОИК на утврђивању резултата гласања Лебане (16k)
17 МЗ 17 Primopredaja Biracka Komisija Izborna Komisija Лебане (46.5k)
16 МЗ 16 Zapisnik Obrazac Лебане (80.5k)
15 МЗ 15 Primopredaja Izborna Komisija Biracka Komisija пре гласања Лебане (44k)
14 Образац МЗ 14 Контролни листић Лебане (15.1k)
13 Образац МЗ 13 Гласачки листић Лебане (15.5k)
12 Образац МЗ 12 Решење о утврђивању броја гласачких листића Лебане (15.3k)
11 Образац МЗ 11 Решење о утврђивању броја гласача Лебане (15.2k)
10 Образац МЗ 10 Решење о проглашењу кандидата Лебане (14.7k)
09 Образац МЗ 9 Решење о одбијању кандидатуре Лебане (14.9k)
08 Образац МЗ 8 Решење о одбацивању кандидатуре Лебане (14.5k)
07 Образац МЗ 7 Закључак за отклањање недостатака у предлогу кандидата Лебане (14.3k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа кандидата Лебане (15.1k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Шумане (42.5k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Штулац (15.9k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Шилово Радиновац (16k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Цекавица (40k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Тогочевце (43k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Слишане (15.9k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Свињарица (15.4k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Прекопчелица (15.9k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Пороштица Рафуна (37.5k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Поповце (15.9k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Пертате (16.2k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Ново Село Голи Рид (40k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Нова Топола (15.7k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Мало Војловце (15.9k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Лугаре (15.9k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Липовица Радевце (15.8k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Лебане реон 5 (37.5k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Лебане 4 (37.5k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Лебане 3 (37.5k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Лебане 2 (37.5k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Лебане 1 (37.5k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Лалиновац (37.5k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Кривача (37.5k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Коњино (16k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Клајић (15.9k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Ждеглово (15.7k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Дрводељ (15.9k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Доње Врановце (15.8k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Гргуровце (15.9k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Горње Врановце (16k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Гегља (15.8k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Велико Војловце (40.5k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Бувце (15.9k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Бошњаце (43k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Бачевина (15.8k)
06 Образац МЗ 6 Изборна листа Ћеновац (39.5k)
05 Образац МЗ 5 Решење о именовању Бирачке комисије Лебане (13.8k)
04 Образац МЗ 4 Решење о одређивању БМ Лебане (14.2k)
04 Odluka O Mesnim Zajednicama Lebane 2021 (46.2k)
04 Odlka O Mesnim Zajednicama Lebane 2021 (45.1k)
03 МЗ 3 Spisak Biraca MZ 2021 Лебане (47.5k)
02 Образац МЗ 2 2021 Изјава бирача Лебане (12.4k)
01 МЗ 1 Prijava Kandidata MZ 2021 Лебане (36.5k)