е-Писарница

Е-Писарница Општинске управе општине Лебане креирана је како би омогућила квалитетније и брже општење између органа локалне самоуправе и странке електронским путем.

Електронска адреса e-Писарнице за поднеске странака:
pisarnica@lebane.ls.gov.rs

Након ступања на снагу новог Закона о општем управном поступку, 01.06.2017. године, настала је обавеза органа да на својој веб презентацији објављују обавештења о могућности електронског општења између органа и странке, о томе да се органу подносе електронска документа и да орган упућује странци електронска документа, као и о начину на који то чини (чл. 57.).

Електронска комуникација везана је за неке од веома битних радњи које се у управном поступку предузимају као што су општење органа и странке (чл. 56.), предаја поднеска (чл. 60.), евидентирање и потврда о пријему поднеска (чл. 61.), чување, разгледање и преузимање списа предмета (чл. 64.), обавештавање странке (чл. 66. и 70.), достављање (чл. 72. и 77.), одржање рока (чл. 81.) и остало.

Поводом актуелне епидемиолошке ситуације изазване епидемијом Коронавируса (Covid-19) у циљу сузбијања заразне болести и поштовања Закона о заштити становништва од заразних болести и поштовања мера Владе Републике Србије, моле се грађани општине Лебане да користе вид комуникације са локалном самоуправом електронским путем за све послове из домена надлежности исте, на начин који је напред ближе наведен користећи постојећу форму.

    Ваше име (обавезно)

    Ваша е-пошта (обавезно)

    Поднесак

    Ваша порука

    Закачи фајл