Састанак о процени угрожености од елементарних непогода

0

Данас, 03 октобра 2017. године у великој сали СО Лебане одржан је инструктивни састанак у вези са израдом процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Законом о ванредним ситуацијама („Службени гласник РС „ број 111/09, 92/11 и 30/12) Чланом 15. и новим Упутством о Методологији за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и планова заштите и спасавања у ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“ бр.18/17) утврђено је да локалне самоупаве, привредна друштва и друга правна лица, израђују и доносе Процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Имајући у виду досадашње активности локалних самоуправа на реализацији овог задатка а у циљу убрзања процеса израде, отклањање различитих тумачења, уједначавање поступања и подизања квалитета примена прописа на изради наведених докумената, одржан је данашњи састанак у сали СО Лебане.

Учешће на састанку су узели стручни сарадници за заштиту, спасавање и одбрану града и локалних самоуправа, припадници стручних тимова за процену угрожености од елементарних непогода и других несрећа, инспектори цивилне заштите града и општина, представници овлашћених и оспособљених правних лица која су одлуком о заштити и спасавању одређени за носиоце заштите и спасавања.

ПОДЕЛИТЕ.