Чишћење корита реке Јабланице напредује добрим темпом

0

Подсећамо да на основу разговора локалног руководства општине Лебане са ЈВЛ „Србија Воде“ као и процене стручне екипе Водопривредног центра МОРАВА Ниш, Општина Лебане се обратила захтевом за ургентно чишћење корита реке Јабланице, кроз Лебане у дужини од три километра.

Изузузетно добрим темпом се ради на чишћењу корита реке и сва механизација фирме ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ је укључена у рад.
Уређење корита реке Јабланице подразумева чишћење нерегулисаног и регулисаног корита (од моста за насеље Рекарци у дужини од око 1000 метара) од шибља, дрвећа и наноса, до спајања са двогубом регулацијом реке Јабланице.

Наставак радова подразумева чишћење регулисаног корита реке (двогубе регулације) у дужини од око 2000 метара од наноса из минора и форланда и санацију камене облоге на левој и десној обали, посебно на ушћу реке Шуманке.

Тренутно стање са радова на чишћењу корита, можете видети у приложеним сликама:

ПОДЕЛИТЕ.