Одобрен за финансирање пројекат – „A fair start at life“

0

Средствима Европске уније финансира се програм, оснаживање локалних заједница за инклузију Рома. Програм реализује Стална конференција градова и општина. Општини Лебане је након спроведеног конкурса, одобрен за финансирање пројекат – „A fair start at life“.

Пројекат је вредности 55.000,00 евра, од тога је учешће општине 5.500,00 евра. Односи се на инклузију ромске деце од 0 до 5,5 година и то у сегменту предшколског образовања и васпитања, здравствене заштите, и јачања свести родитеља ове деце о раном развоју и унапређењу здравља њихове деце у овој доби.

У оквиру пројекта, радићемо на едукацији деце на радионицама – да унапредимо њихова знања и вештине и унапредимо предшколско образовање и васпитање.

Радићемо и са родитељима едукацију о васпитању и здравственој заштити деце у периоду до 5,5 година.

Сва одељења и све уционице (групе) дечјег вртића ће добити телевизоре и двд-е. Дечји вртић у Лебану ће добити и другу аудио – визуелну опрему, а такође и играчке и дидактички материјал.

Пројекат ће трајати годину дана.

 

ПОДЕЛИТЕ.