Финансијска подршка за реализацију свог пројекта „ПОБЕДИ И ТИ!“

0

На националном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у областима омладинског сектора, који је протеклих месеци спровело Министарство за спорт и омладину Владе РС, Општина Лебане је добила финансијску подршку за реализацију свог пројекта „ПОБЕДИ И ТИ!“

Задатак овог 5-месечног пројекта је да демонстира развојни потенцијал мултисекторске сарадње кроз развој локалних услуга и механизама који на делотворан начин подржавају укључивање младих у свет рада и бизниса у Општини Лебане и обезбеђују ефикасно спровођење Акционог плана Националне стратегије за младе на локалном нивоу.

Развијањем заједнички вођене интервенције, засноване на локализацији и даљем унапређењу иновативног, успешно тестираног модела за предузетничко запошљавање младих „Активатор“, подршка младима се ослања на оно што је својствено сваком људском бићу. А то је капацитет да се делује у складу са сопственим аутономним избором, да се буде делотворан у односу са окружењем и трага за оптималном стимулацијом, као и да се  ступа у интеракцију са другим људима.

Реализацијом 11 пројектних активности, кроз предузетничко оспособљавање 40 незапослених младих (предузетничка подршка, стручна пракса, менторинг) и оспособљавање за предузетнички менторинг 15 предузетника са искуством, успоставиће се локална програмска, кадровска и организациона структура која ће имати капацитет да годишње ефективно подржи по 120 припадника циљних група.

Предвиђено време за спровођење пројектних активности је 5 месеци, што ће МОС финансијски подржати износом од 1.537.000,00 динара, а Општина Лебане износом од 40.000,00 динара.

 

ПОДЕЛИТЕ.