Географски положај

0

Општина Лебане лежи у југоисточном делу централне Србије , у сливу реке Јабланице, леве притоке Јужне Мораве. Обухвата делове који припадају горњем делу слива Јабланице и лесковачкој котлини.

Површина општине је 337 км2, а 24.918 становника насељено је у 39 брдско-планинских и равничарских насеља. Граничи се са општином Лесковац, Бојник и Медвеђа, а у дужини од 6 километара и са територијом Косова и Метохије.

Лебане лежи у питомом пријатном амбијенту, смештен на ушћу двеју река, Шуманке у Јабланицу, између благих падина околних брда.

lebane-evropa

На важност географског полжаја општине Лебане велику улогу има пролаз државног пута I B реда број 27, долином Јабланице ( Лесковац-Лебане-Приштина), као и близина саобраћајног правца Београд-Ниш-Лесковац-Скопље-Солун.

Основна делатност становништва у општини орјентисана је према делу територије којој припада. У равничарском делу, који припада лесковачкој котлини становништво је орјентисано углавном ка пољопривреди. Људи у планинском делу такође, уз акценат на сточарство и воћарство.

У самој вароши, до краја прошлог века, већи део радно способног становништва, њих 5.000, егзистенцију је обезбеђивало радећи у лебанским друштвеним предузећима. Услед трансформације предузећа, а такође и читавог друштвено-политичког система, 90% радника остало је без посла.

lebane-kotlina 

Услед лоше економско-социјалне ситуације, приметан је пад становништва, уз напомену да је реалан број становништва у општини мањи за још око 2.000 од приказаног. Ради се углавном о одливу младог, радно способног становништва, који шансу за бољи живот траже у иностранству ( најчешће у Италији) и у богатијим срединама у Србији.

ПОДЕЛИТЕ.