Оглас за давање у закуп бифеа „РАДАН“ у Лебану (2)

0

ОГЛАС
о јавном надмњетању за давање у закуп пословног простора бнфе „РАДАН“ у Лебану


Пословни простор бифе „РАДАН“ у Лебану, површине 223,35м2, на к.п. бр. 3085 и 3086 у К.О. Лебане, издаје се у закуп на период до 5 (пет) година.

Почетна цена закупа износи 200 Еура месечно у динарској противвредности по званичном курсу НБС на дан плаћања. Излицитирану цену закупа закупац ће плаћати сваког првог у месецу за предходни месец.

Уколико закупац не уплати закупнину у уговореном року, закуподавац може раскинути уговор о закупу у року од 30 дана од дана када га је позвао на плаћање.

Лицитациони корак износи 20 евра. 

Оглас можете преузети са линка испод.

 

ПОДЕЛИТЕ.