Завршени су радови на реконструкцији система за одводњавање

0

Завршени су радови на реконструкцији система за одводњавање атмосферских вода у Побединој улици.

Реконструкцијом система за одводњавање спречиће се плављење најнижих делова у овом насељу, као и плављење стамбених објеката који се налазе у тој области.

Извођач радова ЈКП „Водовод“ – Лебане, инвеститор локална самоуправа.

Вредност радова на проширењу и реконструкцији система за одводњавање атмосферских вода износи 739.677,00 динaра + пдв.

ПОДЕЛИТЕ.