Уплата друге рате пореза на имовину до 15. маја

0

Рок за уплату друге рате пореза на имовину за 2023. годину је 15. мај. Порез на имовину се утврђује на годишњем нивоу а плаћа се квартално на три месеца (14. фебруар, 15. мај, 14. август и 14. новембар).

Решења за утврђивања пореза долазе на кућну адресу, а до доспелости истог порез се плаћа аконтативно у висини износа за последње тромесечје претходне године.

За доспеле а не уплаћене обавезе обвезник пореза на имовину плаћа камату, наводе из Локалне пореске администрације Општинске управе Лебане.

ПОДЕЛИТЕ.