Редовна седница Штаба за ванредне ситуације

0

Данас је одржана редовна, 5. седница Штаба за ванредне ситуације, када су
сумирани резултати шта је урађено на територији целе општине у последњих
месец дана.

Најпре, усвојен je записник са предходне седнице, онда су комисије за
процену штете на пољопривредном земљишту као и на инфраструктури, поднеле
извештај са терена.

Штета настала на пољопривредном земљишту процењена је на око 106 хиљада
динара, док је на инфраструктури процењена на око 17.910.000 динара. Највећа
штета на пољопривредном зермљишту је у Шилову и Радиновцу, према процени
комисије.

Данас је потврђено да су јаки водотокови направили највећу штету у Великом
Војловцу.

Од 9. марта до данас изведени су радови у 21-ној Месној заједници, и то у
Ћеновцу, Пертату, Лебану, Лалиновцу ( 3км од Гегље до Лалиновца), Тогочевцу
( цело насеље), Великом Војловцу, Доњем Врановцу, Коњину, Бошњацу, Малом
Војловцу, Ждеглову, Шуману, Гегљи ( према Расовачи) Миленковцу,
Прекопчелици, Кривачи, Шарцу, Новој Тополи и Голом Риду.

У појединим Месним заједницама радови су у току.

Комисија процењује да треба поправити 12 км путева на територији општине
Лебане за шта је потребно 7.000 кубика материјала.

Председник општине Горан Јањић данас је потврдио да су радови на потпорном
зиду у Немањиној улици, који је прошле године срушио кућу, при крају.

Радове је изводила фирма из Обреновца, а за ту намену обезбеђена су
средства од 13,5 милиона динара.

ПОДЕЛИТЕ.