Одржана 9. седница СО Лебане

0

Данас је одржана девета седница Скупштине општине Лебане а пред одборницима се нашао дневни ред који је садржао предлог Одлуке о Буџету општине за 2016.годину. Наиме, укупни приходи и примања буџета општине Лебане за 2016.годину износе 684.540.112,00 динара. Утврђен је суфицит у износу од 270.716,00 динара.

На седници је дата сагласност и овлашћење председнику општине Лебане Зорану Илићу, да у име општине Лебане,пред Јавним бележником у Лебану, закључи Уговор о купопродаји ДП „15 Мај-Експортекст“ у стечају из Лебана,кога заступа стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника – Центар за стечај, за купопродајну цену од 16.450.000,00 динара. Tакође је дата сагласност на Статут ЈП за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане.

Усвојен је програм пословања ЈКП Комуналац и ЈП Водовод, за 2017.годину. Седница је закључена одборничким питањима.

ПОДЕЛИТЕ.