Одржана 5. седница Скупштине општине Лебане

0

Са почетком у 9 часова у велкој сали СО Лебане данас је одржана 5. седница Скупштине општине Лебане. На Дневном реду овом приликом нашло се 29 тачака, где је на самом почетку, у првој тачки усвојена Одлука о завршном рачуну буџета општине Лебане за 2023.годину са извештајем овлашћеног ревизора.

У даљем току седнице разрешени су досадашњи и именовани чланови и заменици чланова ОИК општине Лебане у сталном саставу, такође већином гласова изабрани су следећи Одбори: за избор и именовање, за прописе и управу, за друштвено-економски развој, привреду и финансије, за друштвене делатности, за урбанзам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, за рад и развој месних заједница, за пољопривреду и развој села, за заштиту и унапређење животне средине, за представке и притужбе, за награде и признања, за утврђивање предлога назива улица, тргова, заселака и делова насељених места, за односе са верским заједницама, за борбу против корупције и за социјална питања. Такође разрешени су и именовани чланови савета за здравље.

На данашњој седници СО Лебане изгласано је покретање поступка ликвидације ЈП за одржавање улица и путева, просторно планирање и уређење грађевинског земљишта „Лебане“ Лебане, престанак функције директора тог предузећа и престанак функције чланова надзорног одбора.

На послетку је разрешен досадашњи вд директор  Центра за социјални рад Лебане Драган Цветковић због подношења оставке и именован је нови вд директор Драган Павловић – мастер педагог из Лебана.

ПОДЕЛИТЕ.