Одржана 4. седница Скупштине општине Лебане

0

Са почетком од 10 часова данас 24. маја одржана је 4. седница Скупштине општине Лебане са Дневним редом сачињеним од 26 тачака.

У првим тачкама усвојено је Решење о престанку функције члана општинског већа општине Лебане, такође је постављен нов члан већа на предлог председника општине Лебане Ивана Богдановић. Нови већник је Милош Павловић из Шумана.

Такође данас је постављен заменик секретара Скупштине општине Лебане – Немања Стојиљковић дипл. правник из Ждеглова.

У наставку седнице дате су сагласности на  Статут Дома културе „Радан“ и Статут Библиотеке „Бранко Радичевић“.

Већином гласова одборника усвојени су извештаји о раду за 2023. годину и финансијски извештаји  ЈП „Лебане“, ЈКП „Ветеринарска станица“, ЈКП „Комуналац и ЈКП „Водовод“ и дата је сагласност о расподели добити ЈП „Лебане“, ЈКП „Комуналац и ЈКП „Водовод“.

На послетку је донета Одлука о покретању поступка ликвидације ЈКП „Ветеринарска станица“- према речима известиоца заменика председника општине Лебане Горана Лазаревића, оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана на интернет страници регистра привредних субјекта, као и предлог решења о престанку функције в.д.директора овог предузећа. За ликвидационог управника постављен је Небојша Ђорђевић из Лебана.

Седници је присуствовало 23 одборника и све тачке Дневног реда су усвојене већином гласова.

ПОДЕЛИТЕ.