ОБАВЕШТЕЊЕ – Сузбијање ларви комараца

0

Обавештавају се становници општине Лебане да ће се дана 29. маја 2024. године вршити третман сузбијања ларви комараца.

Станишта која ће бити обухваћена су реке, баре, канали и језера у површини од 110 хектара на територији општине Лебане.

Овај програм сузбијања ларви комараца извршиће друштво за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију ЕКО САН ПЛУС.

Ларве комараца развијају се у стајаћим водама различитог степена чистоће. Најчешћа станишта ларви комараца су: баре, канали, разливи река, црпне станице, шахтови, кофе, бурад у којима се лагерује вода, базени, појилишта, дивље депоније. Ларве комараца служе и као храна грабљивим инсектима, рибама, рачићима и пауцима. Међутим, без обзира на бројност коју природни непријатељи комараца могу достићи они никада нису у стању да конзумирају значајан део популација сачињених од билиона јединки које свој живот у воденој средини заврше за веома кратко време, зато је неопходно применити одговарајуће мере за сузбијање ларви комарац

ПОДЕЛИТЕ.