Одржана 24. седница Општинског већа

0

Данас 9. 12. 2021. год. одржана је 24. седница Општинског већа општине Лебане, са следећим Дневним редом:

  1. Разматрање Предлога одлуке о 8. измени и допуни Плана јавних набавки за 2021. годину,
  2. Разматрање предлога закључка за давањем овлашћења руководиоцу одељења за урбанизам за давање сагласности за озакоњење незаконито изграђених објеката и то: Станисављевић Слободану из Доњег Врановца и Стојановић Сузани из Пертата,
  3. Разматрање захтева Савеза синдиката општине Лебане за закључењем Анекса 6 Уговора о закупу пословног простора,
  4. Разматрање молбе Војиновић Марине из Лебане за одобравањем новчаних средстаава на име путних трошкова за њеног сина и њу као пратиоца на релацији Лебане – Лесковац, односно до ШОСО „11 октобар“ у Лесковцу и назад,ж
  5. Разматраање захтева генерала Новице Петровића, за учешћем општине у штампању Монографије 4. Бригаде Копнене војске, у виду финансијске подршке исте,
  6. Разматрање захтева Митић Веље из Бошњаца за доделом помоћи за издату књигу „Недамо светиње“,
  7. Разматрање социјалне анамнезе дате од стране ЦЗСР Лебане по захтеву за једнократном новчаном помоћи,
  8. Текућа питања.

Гласовима већника усвојене су све тачке Дневног реда на 24. седници Општинског већа општине Лебане.

ПОДЕЛИТЕ.