Одржана 23. седница Општинског већа

0

Данас 29. новембра одржана је 23. седница Општинског већа општине Лебане, са следећим Дневним редом:

 1. Разматрање предлога одлуке о седмој измени плана ЈН за 2021. годину,
 2. Разматрање финалног нацрта Акционог плана за унапређење социјалних услуга општине Лебане,
 3. Разматрање Предлога правилника о поступку и начину рада Комисије и условима и мерилима за избор корисника социјалног становања и активне инклузије,
 4. Разматрање Предлога за доношење Решења о формирању Комисије за спровођење конкурса, бодовања и предлог избора корисника социјалних станова и мера социјалне инклузије,
 5. Разматрање Предлога Јавног позива за доделу помоћи за побољшање услова становања и социјалне инклузије социјално угрожених категорија становништва са територије општине Лебане,
 6. Разматрање предлога Одељења за урбанизам ОУ Лебане за давањем сагласности Стојановић Мићи из Горњег Врановца као сувласнику на к.п. бр. 751/1 у КО Лебане и на њој изграђеном објакту, да о свом трошку и на своје име може прибавити акта за доградњу, надградњу, реконструкцију и адаптацију свог дела објекта и посебног дела у сувласничком објекту,
 7. Разматрање предлога Општинског правобранилаштва за давањем сагласности за склапање споразума за накнаду нематеријалне штете у случајевима уједа паса луталица,
 8. Разматрање жалбе Недељковић Далиборке из Доњег Врановца на решење Комуналне инспекције 06 број 355-1/125 од 10. 08. 2021. год,
 9. Разматрање захтева ЦЗСР Лебане за одређивањем висине погребних трошкова,
 10. Разматрање жалбе Љубеновић Станике из Лебана на решење ЦЗСР Лебане, Уп.бр. 553-1426-1532 од 04. 11. 2021. год,
 11. Разматрање социјалних анамнеза датих од стране ЦЗСР Лебане, а по захтевима за једнократном новчаном помоћи лицима из Лебана,
 12. Разматрање захтева доц.др Дејана Антића за новчаном помоћи за штампање књиге.
 13. Текућа питања.

На данашњој седници усвојене су све тачке Дневног реда гласовима већника.

ПОДЕЛИТЕ.