ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу помоћи за побољшање услова становања и социјалне инклузије

0

На основу Уговора о донацији бр. UNOPS-SHAI-2021-Grant-016 од 01.07.2021. године, члана 9. став 1. тачка 1. Правилника о поступку и начину рада Комисије  и условима и мерилима за избор корисника социјалног становања и активне инклузије (усвојеног на Општинском већу општине Лебане 29.11.2021.године – број 04бр 02-309/1, Комисија за спровођење конкурса, бодовање и избор корисника  социјалних станова и мера социјалне инклузије,  расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ КАТЕГОРИЈА СТАНОВНИШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Дана 01.07.2021. године потписан је Уговор о донацији (у даљем тексту „Уговор“) укупне вредности 490.111,63  ЕУР између Општине Лебане (у даљем тексту „Општина“) и Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге (у даљем тексту „UNOPS“) којим се Општини додељује грант (бесповратна средства) у износу од 411.694,00 ЕУР од стране Европске уније за имплементацију пројекта „Будућност се гради“.

Члан 1.

ОГЛАШАВА СЕ додела помоћи за побољшање услова становања и социјалне инклузије социјално угрожених категорија становништва са територије Општине Лебане (у даљем тексту:  Помоћ), коју обезбеђује Европска унија у сарадњи са Општином.

Помоћ је предвиђена у оквиру две мере за побољшање услова становања и социјалне инклузије социјално угрожених категорија становништва са територије Општине:

  1. Додела стамбених јединица на коришћење на одређено време за социјално становање;
  2. Подршка путем мера активне инклузије за наведену категорију стамбене подршке.

Oва помоћ је намењена за пет циљних група социјално угрожених становника са територије Општине, за породице до максимално 5 чланова, ка којима су наведене мере усмерене, и то:

  • ЦИЉНА ГРУПА (А): жене жртве породичног насиља;
  • ЦИЉНА ГРУПА (Б): породице са чланом са инвалидитетом;
  • ЦИЉНА ГРУПА (В): припадници ромске популације;
  • ЦИЉНА ГРУПА (Г): младићи или девојке који су изашли из хранитељских породица;
  • ЦИЉНА ГРУПА (Д): социјално угрожени појединци и породице.

ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 

ПОДЕЛИТЕ.