Одржана 12. седница СО Лебане

0

У Лебану је јуче 27.04.2017.год, одржана 12.по реду седница СО Лебане на чијем дневном реду је било тридесет тачака.

Као 12.тачка дневног реда била је Одлука о симболима општине Лебане па је тако прихваћен нови предлог грба општине који се користи у три нивоа : као Основни, Средњи и Велики грб.
Недавно је на нашем сајту била и анкета која је показала да се и грађанима допало идејно решење које је Скупштина прихватила и изгласала.

Застава Општине је квадратног облика са односом страница 1:1. На њој су представљени елементи са основног грба општине.

Одборници су одлучивали и о предлозима Одлуке измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину, допуни Одлуке о усклађивању пословања Јавно комуналног предузећа“Комуналац“, као и о предлогу Одлуке за спровођење јавног конкурса за избор и именовање директора ЈКП „Водовод“, „Комуналац“ и ЈП „Лебане“.

Прихваћен је и предлог Програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Лебане и предлог Одлуке о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава за воде ИИ реда.

Већином гласова прихваћен је предлог Одлуке о усвајању Извештаја о раду и финансијског извештаја Туристичке организације као и о давању сагласности на План рада и финансијски план Туристичке организације Лебане за 2017. годину.

На дванаестој седници Скупштине изгласана је Одлука о промени облика организовања Агенције за локални економски развој и имовину општине Лебане из Установе у Јавно комунално предузеће „Имовина“ Лебане а на место в.д. директора ЈКП „Имовина“ именован је, предходно разрешен директор Агенције за локални економски развој и имовину општине, Бојан Јовановић економиста из Лебана.

На место в.д. директора ЈКП „Ветеринарска станица“ именован је Горан Ковинић, доктор ветеринарске медицине а изабрани су и чланови Надзорног одбора.већином гласова донето је Решење и о именовању Надзорног одбора ЈКП „Имовина“.

ПОДЕЛИТЕ.