Обавештење корисницима буџетских средстава

0

Налаже се свим корисницима буџетских средстава да, од пријема овог обавештења, за све радове који ће се финансирати из буџета општине Лебане, без обзира на вредност истих, спроводе поступке јавних набавки, уз обавезно објављивање на сајту општине Лебане.

Разлог за доношење ове одлуке је ефикаснији увид у коришћење буџетских средстава и јавност у раду.

ПОДЕЛИТЕ.