Од Министарства заштите средине добијена опрема за одлагање отпада

0

Министарство заштите животне средине је 9. јануарa 2023. године, на свом званичном сајту објавило Јавни позив локалним самоуправама којим исте позива да доставе податке о својим потребама у вези са опремом за сакупљање отпада, све у циљу унапређења и заштите животне средине. На јавни позив одазвало се 133 јединица локалне самоуправе, међу њима и општина Лебане.

Том приликом одлучено је да се спроведе јавна набавка са циљем обезбеђивања тражене опреме за сакупљање и рециклажу отпада. Нашој оптини додељено је 12 контејнера и 20 канти.

Укупна количина канти по конкурсној документацији износила је 7.544 а контејнера 1.382. Уговорена вредност опреме је 56.520.200,00 динара без ПДВ.

ПОДЕЛИТЕ.