Обавештење за грађане Лебана

0

Овим путем вас обавештавамо да је Министарство финансија Републике Србије,донело одлуку да је рок за измирење обавеза по основу плаћања пореза на имовину,без законске камате до 31.12.2016.

Након тог рока све обавезе по питању плаћања пореза на имовину биће са законском затезном каматом, јер неће постојати Законски основ за отпис камате,сходно томе убудуће обавезе биће наплаћиване у целости.

Молимо вас да своје обавезе измирите на време како би избегли беспотребне трошкове и искористили своје законско право ОТПИСА КАМАТЕ.

ОПШТИНСКА УПРАВА ЛЕБАНЕ – ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

ПОДЕЛИТЕ.