До нове здравствене књижице и од куће

0

Од четвртка подношење захтева за електронске картице здравственог осигурања могуће и преко портала еУправа.

Грађани који до сада нису поднели захтев за замену старе здравствене исправе за нову електронску картицу здравственог осигурања, од четвртка 10. новембра ће имати могућност то да ураде и путем Националног портала еУправа (www.euprava.gov.rs). Цела процедура je једноставна и прилагођена корисницима са основним познавањем рада на рачунару. Новом услугом предвиђена је и могућност доставе новог документа на адресу на којој је подносилац захтева пријављен у бази Републичког фонда за здравствено осигурање (РФЗО) и та адреса ће бити понуђена као опција приликом попуњавања захтева.

Трошкови израде износе 400 динара по једној здравственој картици, за грађане који желе лично да је преузму у надлежној филијали РФЗО. Грађани који се определе за доставу здравствене картице на одабрану адресу, уплаћују износ од 469 динара за једну здравствену картицу. Уколико грађани желе да изврше услугу и за више чланова своје породице који су преко њих осигурани, на једној уплатници ће бити износ за плаћање за све чланове породице за које је
поднет захтев.

Због заштите података, РФЗО ће достављати коверат са картицом посебно за свако лице. Уколико приликом доставе, подносилац захтева не буде на наведеној адреси, биће му остављено обавештење где може накнадно да преузме
картицу.

Грађани који су већ уплатили износ таксе а нису предали захтев на филијалама РФЗО, могу да понове захтев преко Портала и да поново и плате, уз избор да ли желе доставу на одабрану адресу или не. Првобитну уплату могу повратити стандардном процедуром повраћаја административне таксе.

„Нова услугa електронско подношење захтева за замену здравствених књижица резултат је заједничког рада Министарства државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС), Министарства здравља, Дирекције за електронску управу и Републичког Фонда за здравствено осигурање и настала је као брз и ефикасан одговор на апеле грађана због редова на шалтерима. Пошто је овај сервис намењен свим грађанима, желим да најавим да ће од среде студенти Факултета организационих наука (ФОН) попуњавати захтеве за најстарије житеље и на тај
начин уместо њих завршити процедуру“, изјавила је Ана Брнабић, министарка државне управе и локалне самоуправе.

Републички фонд за здравствено осигурање позива грађане да нове здравствене картице поруче путем националног Портала еУправа и подсећају да је Законом о здравственом осигурању прописан крајњи рок за подношење захтева 31.
децембар.

Кораци у подношењу захтева за замену старе здравствене књижице за нову
електронску картицу здравственог осигурања :

1. Идите на веб страницу: www.euprava.gov.rs

2. Кликните на банер на почетној страници Портала еУправа. Одаберите филијалу или испоставу на основу податка из старе здравствене књижице;

3. Попуните електронски образац (образац је доступан и на језицима мањина). У овом кораку се можете одлучити да ли желите да нову картицу здравственог осигурања преузмете лично, или да вам буде достављена на адресу
на којој сте пријављени у бази РФЗО, односно адресу која је понуђена као опција на екрану;

4. Након тога, добићете генерисану уплатницу; НАПОМЕНА: уплату је потребно извршити према инструкцијама добијеним преко Портала (број рачуна и позив на број);

5. Након извршене уплате, на свом профилу, на Порталу еУправа, можете пратити статус захтева: када је прокњижена уплата, када је РФЗО узео захтев у обраду, као и када је РФЗО израдио картицу здравственог осигурања.

6. Када је картица израђена, добићете информацију на свом профилу на Порталу еУправа, односно путем мејла или СМС-а (уколико сте ту опцију подесили на свом корисничком налогу на Порталу еУправа) да можете да је
преузмете, или да вам је послата на одабрану адресу.

(1***) У складу са чл. 60. Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015) донет је Правилник о
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Сл. Гласник РС бр. 16/2016 и 49/2016). Првилником је у Поглављу 11. Повраћај јавних прихода, члан 28. утврђен поступак за
повраћај јавних прихода у случају више или погрешно уплаћених јавних прихода.

ПОДЕЛИТЕ.