Нови водич кроз услуге социјалне заштите општине Лебане

0

Водич кроз права и услуге социјалне заштите општине Лебане настао је уз подршку Министарства рада, запошљавања и социјалне политике и локалне самоуправе у оквиру унапређења услуга социјалне заштите.

Основни циљ водича је да грађане упозна са правима и мерама материјалне подршке утврђеним Законом о социјалној заштити и локалним одлукама, као и са услугама социјалне заштите које могу да остваре; основним подацима о установама и другим организацијама које обезбеђују њихово остваривање, условима за коришћење тих права и услуга и потребним документима, као и месту и начину њиховог прибављања.

Циљ израде Водича јесте постизање већег степена информисаности грађана Лебана о постојећим правима и услугама социјалне заштите, посебно оних грађана који се из бројних разлога налазе у стању социјалне потребе и којима је потребна подршка заједнице.

У Водичу се налазе информације о прописима који регулишу област социјалне заштите, о правима и услугама социјалне заштите које се реализују у општини Лебане, као и основне информације о постојећим пружаоцима услуга.

Водич грађани могу бесплатно добити у Центру за социјални рад, националној служби за запошљавање као и на пулту у згради општине Лебане.

ПОДЕЛИТЕ.