Радно време угоститељских објеката

0

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон) и УРЕДБЕо мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19   („Службени гласник РС бр. 66/20,93/20,94/20,100/20,109/20,111/20,120/20,122/20,126/20) и допуне Уредбе о мерема  за спречавање и сузбијајње зарезне болести COVID-19 од 15.11.2020. године,  и 21.11.2020. године, одсек за инспекцијске послове Општине Лебане доноси

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Од 24. новембра 2020. године до 03. децембра 2020. године, радно време угоститељских објеката, трговинских центара, позоришта и биоскопа, приређивача посебних и класичних игара на срећу, изузев апотека, бензинских пумпи у обављању делатности продаје горива и угоститељских објеката који врше доставу хране, ограничава се тако да ти објекти неће радити од 18.00 часа до 05.00 часова наредног дана.

Трговинcки објекти (малопродаја) радиће као и до сада од понедељка до недеље од 05.00 до 21.00 часова, уз поштовање свих епидемиолошких мера и мера личне заштите.

Одсек за инспекцијске послове

ПОДЕЛИТЕ.