Инклузија у пракси

0

Трибина „Инклузија у пракси – пример добре праксе“ који финансира Фондација за отворено друштво у сарадњи са Савезом учитеља Републике Србије и Друштвом учитеља Лебане , биће одржана у петак 25.3. у Дому културе „Радан“ са почетком у 18 часова.

„Узимајући у обзир чињеницу да у пракси и даље постоје препреке за квалитетно остваривање инклузивног образовања, посебно у мањим локалним срединама, као и потребу да ради њиховог превазилажења план је да буду буду укључени сви актери, наставници, вршњачке групе, родитељи, чланови интерресорне комисије и други“, рекла је учитељица Љубинка Буба Богдановић.

Циљеви пројекта чије је постизање планирано кроз реализацију трибина су следећи:

– размена искустава и примена добре инклузивне праксе,

– размена искустава и идеја вршњачких група,

– размена искустава и идеја родитеља ученика,

– подршка наставницима, вршњачким групама и родитељима од стране чланова интерресорних комисија и

– идентификовање проблема у области инклузивног образовања, карактеристичних за одређену локалну средину, предлога њихових решења и предлога будућих акција у циљу остваривања квалитетног образовања за свако дете и све то од стране свих актера ( наставника, вршњачких група, родитеља и чланова интерресорне комисије).

ПОДЕЛИТЕ.