11. седница Скупштине општине Лебане

0

11. седница Скупштине општине Лебане, одржана је јутрос 02.јуна, у 8 часова у холу Дома кутуре Радан у Лебану, са следећим Дневним редом:

Д Н Е В Н И     Р Е Д

 1. Предлог Решења о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Лебане;
 2. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Лебане;
 3. Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Лебане за 2020. годину;
 4. Предлог Одлуке о давању овлашћења начелници ОУ Лебане;
 5. Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈП „Лебане“ Лебане о усклађивању финансијског плана за 2021. годину, који је саставни део програма пословања за 2021. годину;
 6. Предлог Одлуке о усвајању финансијског извештаја са извештајем овлашћеног ревизора ЈП „Лебане“ Лебане;
 7. Предлог Одлуке о давању сагласности на расподелу добити ЈП „Лебане“ Лебане;
 8. Предлог Одлуке о усвајању финансијског извештаја са извештајем овлашћеног ревизора ЈКП „Комуналац“ Лебане;
 9. Предлог Одлуке о давању сагласности на расподелу добити ЈКП „Комуналац“ Лебане;
 10. Предлог Одлуке о усвајању финансијског извештаја са извештајем овлашћеног ревизора ЈКП „Водовод“ Лебане;
 11. Предлог Одлуке о давању сагласности на расподелу добити ЈКП „Водовод“ Лебане;
 12. Предлог Одлуке о усвајању финансијског извештаја са извештајем овлашћеног ревизора ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане;
 13. Предлог Одлуке о давању сагласности на расподелу добити ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане;
 14. Предлог Одлуке о предлогу Влади Републике Србије за утврђивање јавног интереса за непотпуну експопријацију и експропријацију непокретности у корист општине Лебане;
 15. Предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације ППОВ Ћеновац;
 16. Предлог Решења о разрешењу и именовању председника надзорног одбора ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане;
 17. Предлог Решења о разрешењу и избору члана одбора за прописе и управу;
 18. Одборничка питања.

Све тачке Дневног реда усвојене су већином гласова одборника.

ПОДЕЛИТЕ.