Седница Општинског већа

0

Данас је одржана 10. седница Општинског већа на којој су чланови већа усвојили предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о буџету општине Лебане за 2015. годину, затим предлог Одлуке о допуни Сатута општине Лебане и предлог Одлуке о изради плана детаљне регулације културно, историјског и туристичког комплекса „Царичин град“ као и измену плана јавних набавки за 2015. годину.

Допуни  Статута општине Лебане приступило се ради оснивања Савета за привреду општине Лебане, који ће имати девет чланова и његова улога ће бити давање иницијатива у вези економског развоја, разматрање Стратегије и планова економског развоја као и праћење  спровођења планова и програма економског развоја.

Што се тиче одлуке о изради плана детаљне регулације културно-историјског комплекса „Царичин град“, циљ је да се утврде услови заштите и коришћења  непокретног културног добра од изузетног значаја за  „Царичин  град“.

 8-vece

 

ПОДЕЛИТЕ.