1. седница Општинског већа

0

На данас одржаној 1. седници Општинског већа чланови већа разматрали су следеће извештаје:

Извештај о утрошеним средствима из буџета за 2015. годину ЈП Дирекција за планирање и изградњу, Извештај о приходима и утрошку средстава за 2015. годину Дома културе „Радан“ као и Извештај о раду Дневног боравка за децу и омладину ометених у развоју.

Такође, разматрани су и следећи предлози: Предлог програма рада и финансијског плана за 2016. годину Библиотеке „Бранко Радичевић“ и Предлог програма рада за 2016. годину ЦЗСР Лебане.

На овој седници усвојен је и захтев ЈКП „Комуналац“ за давањем сагласности за закључење уговора о одржавању чистоће на површинама јавне намене за 2016. годину и уговора о одржавању гробља и капеле за 2016. годину.

1.sednica.ov

Разматран је и захтев за усклађивањем цена услуга сакупљања, одвоза и депоновања смећа дат од стране PWW Лесковац. По уговору цена услуга овог предузећа повећаће се за 1,9 осто на годишњем нивоу.

На овој седници већници су се једногласно сложили да се усвоји предлог Уговора о обезбеђивању услова за рад Прихватилишта за жене и децу жртве насиља, у Лесковцу.

Такође, већници су прихватили захтев Аутопревозничке радње „Арсић Прекопчелица“ за субвенционисање трошкова превоза ђака и радника, као и то да се одобре средства за недавно одржан ромски бал.

Седница Скупштине општине биће одржана у понедељак.

 

ПОДЕЛИТЕ.