Позив за бесплатну обуку из области органске производње за незапослене и неформално запослене жене

0

Organizator: Serbia organica
Rok za prijavu: 15. januara 2017.
Web: www.serbiaorganica.info/

„Сербиа органика“ ће у наредном периоду реализовати пројекат “Органском
производњом до лакшег запошљавања жена”, а уз подршку Министарства за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања- Сектора за развојне
послове и послове планирања-Групе за унапређивање родне равноправности а
на основу конкурса за побољшање економског положаја жена.
Позивамо све заинтересоване жене које живе на територији Града Београда
и других Општина које гравитирају Београду да се пријаве за бесплатну
обуку, која ће се одржати у по четком фебруара у Београду.Тачне термине
ћемо накнадно утврдити.
Услов је да припадају некиој од наведених категорија:
• Жене у евиденцији службе за запошљавање
• Неформално запослене жене
• Запослене жене са малим приходом односно недовољним за издржавање
породице којима би бављење органском производњом био додатан извор
прихода
Молимо све заинтересоване да се пријаве и пошаљу своје контакт податке
на следеће контакте: office@serbiaorganica.орг или
ivana.simic@serbiaorganica.оrг најксније до 15.01.2017. Број полазница
је ограничен, па ће се селекција извршити у складу са додатним
критеријумима.
Пројектом је предвиђена 4 -дневна обука у виду теоријских и практичних
предавања и радионица како би се полазнице обучиле свим принципима,
методама и вештинама и упознале са законским прописима ове области.
Предвиђене теме су:
• Увод у оргаснку производњу,
• основни принципи,
• кораци за успостављање сертификоване производње,
• законодавно оквир,
• сертификација,
• методе и технологија производње,
• заштита и исхрана биља ,
• маркетинг и тржиште,
• еконосмки аспект,
• мере подршке.
Практична обука подразумева посету сертификованим органским газдинствима
које воде жене и успешно пласирају своје производе на тржишта као
примерима добре праксе.
Након обуке предвиђена је организација је округлог стола у циљу
упознавање и повезивање корисница са компанијама које су већ
позициониране на тржишту због могућности креирања кооперантских односа
са њима и обезбеђења њихове подршке за отпочињање производње, али и због
лакшег пласирања и уласка на домаће и/или страно тржиште као и са
представницима дистрибутера и трговачких објеката који се баве
малопродајом органских производа како би их упознали са условима и
критеријума пласирања производа у истим у случају да желе да се на неки
од та два начина баве пласманом својих производа.
Основни циље пројекта да помогне економском оснаживању жена које живе у
приградским подручјима већих градова као што је Београд кроз
самозапошљавање путем бављења органском пољопривредном производњом, која
је перспективна и економски врло исплатљива грана пољопривреде и која
даје шансу кроз продају производа који имају додатну вредност за
остварењем стабилних прихода. Запошљавање на овај начин пружа економско
оснаживање жена, а пружа и могућност за креирање флексибилног радног
времена што нарочито одговара женама које имају децу и породицу. С
обзиром на чињенице да је потражња за органским производима највећа у
Београду, да Београд апсорбује највећи део произведених органских
производа у Србији односно да се на његовом тржишту одвија највећи део
укупног промета, мишљења смо на основу великог искуства у овој области
да жене које живе у општинама Београда имају одличне предуслове за
остварење успешног посла кроз бављење органском производњом због
олакшаног приступа тржишту и реалтивно малих транспортних трошкова.
Главне циљне групе су жене које су незапослене, а које желе да имају
сопствени посао у оквиру својих, породичних и/или изнајмљених
пољопривредних газдинстава, жене које су на тржишту рада, жене које су
неформално запослене и са неодговарајућим условима рада, којима више
одговара флексибилно радно време што им бављење органском производњом
омогућава.

ПОДЕЛИТЕ.