Позив на састанак – ПДР Царичин Град

0

У поступку израде Плана детаљне регулације културно-историјског и туристичког комплекса „ЦАРИЧИН ГРАД“ у Лебану, а у оквиру раног јавпог увнда на концептуални оквир просторног развоја, планирано је и рано укључивање инвеститора и осталих релевантних стејкхолдера. У том смислу одржаће се састанак 22.12.2016. године од 12:30 часова у свечаној сали општине.

Циљ овог састанка је постизање реалнијих и квалитетнијих планских решења кроз препознавање потреба инвеститора – намена и капацитета, рано усклађивање конфликтних предлога, квалитетније информације о потребним условима организација и предузећа која издају услове.

На састанку ће се поред инвеститора, и органи, организације и јавна предузећа који дају мишљење у погледу услова за уређење и изградњу објеката, посебно заштите споменика културе, заштите природе, комуналног опремања, упознати са могућим решењима за развој просторпе целине. Како је предвиђено да се након обављеног раног јавног увида прибављају услови и подаци од стране надлежних органа, организација и предузећа, то је уједно прилика да представници ових институција укажу на могуће конфликте, али и да добију правовремене информације да би издали што тачније услове и податке за потребе конкретне интервенције у простору, у наредном кораку.

Имајући у виду значај нривлачења инвестиција и подстицање локалног економског развоја, постојећи и потенцијални заинтересовани инвеститори, као кључни учесници оваквог састанка треба да добију јасну слику и податке о могућностима и ограничењима планиране интервенције (планнране намене, интензитет изградње и погребе ипфраструктурног опремања).

Израду Плана детаљне регулације културно-историјског и туристичког комплекса „ЦАРИЧИН ГРАД“ у Лебану, фииансирају Европска унија, Влада Швајцарске и Влада Републике Србије преко програма Европски ПРОГРЕС.

У прилогу Вам достављамо: АГЕНДА САСТАНКА (преузми)

Материјал за излагање, то јест концептуални оквир просторног развоја за дијалог са инвеститорима и осгалим релевантним стејкхолдерима (текстуални и графички део), одпосно линк за преузимање материјала http://www.lebane.org.rs/pdrcaricingrad/

Молимо да нам потврдите Ваше учешће најкасније до 21.12.2016. до 15 часова, на е-маил адресу pdr.caricingrad@lebane.org.rs или контакт особа Марјан Станковић на телефон бр.062/215-976, е-маил marjan.stankovic@lebane.org.rs.

с.р. Драган Јанковић, Начелник одељења за урбанизам

ПОДЕЛИТЕ.