Добијена сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине на предложени Програм подршке пољопривреди и руралном развоју општине Лебане за 2017 год.

0

На основу Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
Републике Србије
којим се предвиђа и дата је могућност локалним самоуправама да могу у
свом буџету планирати одређени износ средстава за улагање у
пољопривредну производњу и наменити их за оне подстицаје који нису
обухваћени подстицајима које Министарство пољопривреде и заштите животне
средине даје по основу Уредбе о подстицаијма у пољопривреди.
Зато је Служба за пољопривреду општине Лебане је, по први пут, израдила
Програм подршке пољопривреди и руралном развоју за 2017 годину за
општину Лебане и за исти је поднела захтев у току јануара месеца
Министарству пољопривреде и заштите животне средине за добијање
предходне сагласности да би се исти могао и спроводити.
Општиско веће општине Лебане је пре тога дало
начелну сагласност на предложени Програм и упутила га Министарству
пољопривреде на усвајање и доношење решења. Решење о давању сагласности
на предложени Програм мера број 320-00-0351/2017 – 09 од 03 фебруара је
донето и достављено Служби за пољопривреду, а Служба је одмах, након
тога, предложени Програм проследила Скупштини општине Лебане на
усвајање. Предвиђено је да се након усвајања Програма креће се и са
његовом применом и реализацијом.
Наиме ,у буџету општине Лебане за 2017 годину је, по
први пут, предвиђен износ од 25.800.000 динара за улагање у
пољопривредну производњу, а сам поступак расподеле и коришћења средстава
биће у сагласности са овим предвиђеним Програмом мера подршке
пољопривреди и руралном развоју и биће објављен јавни конкурс за доделу
средстава.
Програм обухвата велики број активности и области подршке за које ће
моћи конкурисати пољопривредни произвођачи, удружења и задруге, као и
друга правна лица заинтересована за предвиђена средства.
Са задовољством можемо рећи да је ово, после низа
година, први озбиљан Програм и мере помоћи пољопривредним произвођачима
на територији општине Лебане, те би исти требало искористити на најбољи
могући начин.
О свим даљим активностима Службе као и по овом питању пољопривредни
произвођачи ће бити благоремено обавештавани.

Служба за пољопривреду општине Лебане

Дипл.инж.Ненад Богдановић

ПОДЕЛИТЕ.