Хоћемо ли искористити понуђене шансе за развој производње јунећег меса у Србији?

0
Како би дошло до стабилизације говедарства, а самим тим и до укупне производње, потребно је искористити прилике за производњу јунећег меса.
 Анализом тренутког стања и исказаним потребама за производњом и могућношћу пласмана јунећег меса указује се да постоје реалне шансе
да се уђе у процес стабилизације и повећања производње у овој стратешкој области.
Постојеће стање
Тренутно стање у говедарској производњи је тешко, а последица је турбуленција која се одвија у производњи и пласману млека.
Ове турбуленције условљене су смањењем откупних цена млека, а од одређених категорија произвођача у потпуности је обустављен откуп млека,
 што је имало негативне последице како на производњу, тако и на економски положај и преживљавање самих произвођача.
Нажалост, и производња млека у земљама чланицама Европске Уније има исте проблеме са оценом да се криза у млечном сектору неће решити у догледно време.
Постојеће стање у говедарској производњи може се оценити као тешко, а последица је турбуленција која се одвија у производњи и пласману млека.
Спољнотрговинска размена стоке и сточарских производа у Републици Србији изузетно је мала, а незадовољавајућа је како по обиму
тако и по структури у говедарској производњи. Неприхватљиво је да половина вредности извоза говедарске производње чине живе животиње,
где доминира вредност извезених телади.
Прогнозе у потрошњи говеђег меса
Извештаји из Европске Уније указују да се криза производње и прераде млека и пласмана прерађевина неће решити у догледно време и да ће и даље
оптерећивати развој говедарске производње, а непосредно ће се ови утицаји преносити и на земље из окружења.
Студије сачињене од стране ФАО-а и ОЕЦД-а о производњи и потрошњи меса у наредних 25 година указују да ће реалан раст потрошње имати само Кина
 и то по просечној годишњој стопи раста од око 3%, као и део земаља северне Африке. Прогнозира се стагнација потрошње меса у земљама ЕУ,
што је последица преусмеравања потрошње ка воћу и поврћу, посебно у свежем стању.
Извештаји из Европске Уније указују да се криза производње и прераде млека и пласмана прерађевина неће решити у догледно време
и да ће и даље оптерећивати развој говедарске производње.
Ове прогнозе намећу потребу предузимања одређених мера и припреме конкретних програма развоја говедарске производње, а пре свега производње јунећег меса по чему је Србија некад била позната и по чему би требало да буде и у будућности препозната.
Организација и услови това јунади и производње јунећег меса
Имајући у виду да је ово дугорочна и капитално интензивна производња, за њено повећање и стабилност неопходни су дугорочни предвидиви услови производње и реализације.
Оваква производња подразумева програмски приступ који би могао и требао бити на нивоу националног програма којим би се прописали основни услови и
оквири за реализацију производње и извоза.
Јунеће месо у златно доба у Србији било је задружни производ, па је ово шанса и прилика да се изврши реафирмација дела задругарства кроз нову организацију у производњи
 и пласману јунећег меса.
Поред оквирних тржишних услова, најзначајнији услов ове производње је кредитирање исте, које мора бити засновано на дугорочном временском периоду
са адекватним грејс периодом и бенефицираном каматном стопом.
Програмска производња јунећег меса неопходно је да почива и на подели рада која подразумева да се прва фаза това обавља у брдско-планинским подручјима,
 а завршна фаза у житородном рејону, који поред концентроване сточне хране може у довољној количини да обезбедити све неопходне потребе
за квалитетном кабастом сточном храном јунади у другој фази това.

Аутори текста: чланови Задружног савеза Србије

ПОДЕЛИТЕ.