ОПШТИНСКА УПРАВА

0
РАДИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ  – Начелник Општинске управе

Рођен је 14.08.1954. године у Лебану. Основну и средњу школу завршио је у Лебану. 1983. године дипломирао је на Правном факултету у Нишу, а правосудни испит положио је 1985. године у Београду.

Од 1987. године до 1993. године радио је као општински јавни правобраниоц ( Лебане, Медвеђа, Бојник). 1993. године постављен је за начелника општинске управе. Од 1999. године до 2007. године био је судија и старешина општинског органа за прекршаје.

Функцију руководиоца Одељења за урбанизам и имовинско правне послове вршио је од 2007. године до 3. јануара 2014 године када је именован за јавног правобраниоца.

05.08.2014. године постављен је за начелника општинске управе.

Ожење је и има три сина. Живи у Лебану.

БРАНКО ДОЈЧИНОВИЋ – Руководилац одељења за урбанизам

Branko-Dojcinovic

Дипломирани грађевински инжењер

Од 1996. године почео је да ради у општинској управи на послове урбанизма-урбаниста.

2014. године постављен је за руководиоца Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комунално-грађевинске, стамбене и инспекцијске послове.

Ожењен је и има две ћерке. Живи у Лебану.

МАРЈАН СТАНКОВИЋ – Руководилац одељења за скупштинске послове

Marjan-Stankovic

Рођен је 01.10.1976. године у Лесковцу.

Основну школу као и Гимназију завршио је у Лебану. Дипломирао је на Економском факултету у Нишу.

Од 2005. године запошљен је у општинској управи на пословима, писање и управљање пројектима.
2014. године. постављен је за руководиоца Одељења за управу скупштинске и заједничке послове и јавне службе.

Ожењен је и има ћерку. Живи у Лебане.

САША МЛАДЕНОВИЋ – Руководилац одељења за финансије

 Sasa-Mladenovic

Рођен је 06.03.1975. године у Лебану. Основну и средњу школу завршио је у Лебану. 1998. године у Београду стекао је звање дипломираног економисте.

Од 1998. до 2004. године радио је у ДГП „Полет“ у Лебану –на руководећој позицији.

2004. године почео је да ради у општинској управи Лебане у Одељење за привреду и финансије, радио је две године и у Одсеку за писање и управљање пројектима. Од јула 2012. године руководилац је Одељења за привреду и финансије.

Ожењен је и има ћерку. Живи у Лебану.

ПОДЕЛИТЕ.