Радови на изради два истражно-експлоатациона бунара Б2 и Б3, у селу Ждеглову

0

Назив наручиоца: ЈКП ,,Водовод”;
Адреса Наручиоца: Лебане, 19. Август бр.1;
Врста наручиоца: Јавно предузеће;
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак;

ПОДЕЛИТЕ.