Набавка добара за потребе бифеа и репрезентације

0

„Набавка добара за потребе бифеа и репрезентације”

Партија I: кафа, шећер и  чај; Партија II: алкохолна пића и безалкохолна пића.

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

 

ПОДЕЛИТЕ.