Презентација нацрта Плана детаљне регулације археолошког налазишта “Царичин град“

0

Надлежни орган Општинске управе, Општине Лебане у сарадњи са ЈП „Завод за урбанозам“ Ниш, организује јавну презентацију нацрта Плана детаљне регулације археолошког налазишта “Царичин град“ и Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину, у сали Скупштине општине Лебане дана 08.05.2017. године у 11.00 часова.

ПОДЕЛИТЕ.