Одлукa о отпису камате

0

Скупштина Општине Лебане  донела је Одлуку о отпису камате у целости свим пореским обвезницима који измире главни дуг по основу изворних локалних прихода (порез на имовину, накнада за заштиту и унапређење животне средине, комунална такса за истицање фирме на пословном простору).

Обавештавају се сви порески обвезници да је наведена одлука на снази до 31.12.2017. године,  па се овим путем позивају сви порески обвезници да ову олакшицу искористе у предвиђеном року и измире своје укупне обавезе плаћајући само износ главног дуга.

Обавештење о висини својих обавеза и сва остала упутства везана за отпис камате можете добити у канцеларији број 4 општинске управе Лебане.

Локална пореска администрација

ПОДЕЛИТЕ.