Јавна расправа – Локални акциони план за младе општине Лебане

0

Канцеларија за младе општине Лебане је израдила предлог Локалног акционог плана за младе општине Лебане за период од 2019-2024.године, и исти доставила општинском већу општине Лебане ради организовања јавне расправе.

Општинско веће општине Лебане упућује јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, и ставља на јавни увид предлог Локалног акционог плана за младе општине Лебане за период од 2019-2024.године, објављивањем на званичној интернет презентацији општине Лебане, као и на огласној табли општине Лебане и услужном центру ОУ Лебане.

Јавна расправа трајаће 15 дана, у периоду од 07.11.2019. године до 22.11.2019. године.

Дана 22.11.2019. године у 10 часова у сали Скупштине општине Лебане, одржаће се отворени састанак представника надлежних органа Општине са заинтресованим грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности.

Позива се сва заинтересована јавност да узме учешће у изради коначног предлога Локалног акционог плана за младе општине Лебане за период од 2019-2024.године, да,  своје примедбе, предлоге и мишљења на предлог  Локалног акционог плана за младе општине Лебане за период од 2019-2024.године, достави општинском већу општине Лебане на адресу: ул. Цара Душана 116. 16230 Лебане, или на емаил адресу opstinskovece@lebane.org.rs, у периоду трајања јавне расправе.

Општинско веће општине Лебане дужно је да приликом утврђивања коначног предлога Локалног акционог плана за младе општине Лебане за период од 2019-2024.године води рачуна о сугестијама и предлозима датим у јавној расправи.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

04Број: 02-222/1

ПРЕДСЕДНИК

Иван Богдановић

НАЦРТ – ЛАП за младе општине Лебане

ПОДЕЛИТЕ.