Додела новчаних награда – Фонд за младе таленте

0

Фонд за младе таленте општине Лебане додељиваће подстицајна новчана средства младим талентима који покажу надпросечне резултате у свом раду током године једном годишње.

Рок за подношење захтева за доделу новчаних награда је до 16.новембра 2015.године. Захтеви се подносе непосредно у услужном центру општинске управе Лебане.

Потребно је доставити и следећу документацију:

> да су редовни студенти факултета чији је оснивач Република Србија, који се налазе на сајту регистра установа Министарства просвете и да се школују на терет буџета;
> оверена копија индекса са свим одслушаним семестрима;
> уверење да су постигли просечну оцену свих положених испита 9 и више и о чистој одслушаној години;
> уверење да у току студија нису обнављали годину;
> фотокопија очитане личне карте;
> захтев

НАПОМЕНА: Право подношења захтева за доделу новчаних награда НЕМАЈУ студенти виших школа по старом програму, као и високе струковне школе, по новом програму. И НЕМАЈУ право студенти мастер студија као и студенти докторских студија. И НЕМАЈУ право студенти који су уписали 1 годину студија.

Ближе информације могу се добити у Услужном центру и на огласној табли Општинске управе Лебане, као и на сајту општине Лебане: www.lebane.org.rs

 

ПОДЕЛИТЕ.