Додела подстицајних средстава студентима

0

Управни одбор Фонда за младе таленте Општине Лебане, на основу члана 5. Стаута Фонда за младе таленте општине Лебане, («Службени гласник општине Лесковац бр.2/2006) и члана 19. Правилника за доделу подстицајних средстава талентованим студентима и ученицима, на седници одржаној 06.10.2017. године, расписује КОНКУРС ради доделе подстицајних средстава у виду једнократне новчане награде студентима који постигну надпросечне резултате.

Подстицајна средства додељују се студентима који су према наставном плану факултета, положили све испите из предходне године студирања и постигли просечну оцену свих положених испита 9,00 (девет).

На конкурс се могу пријавити студенти од 2. до 6. године студија, уз услов да су очистили претходну годину, студенти масгер студија, као и сгуденти који су завршили последњу годину сгудија у години за коју конкуришу, који имају пребивалиште на подручју општине Лебане (дуже од 6 месеци) пре расписивања конкурса и који су држављани Републике Србије.

Право учешћа на конкурс имају и студенти постдипломских студија факултета чији је оснивач Република Србија, највише за три најбоље рангирана студента посгдипломских студија који:

 • нису старији од 30 година;
 • нису засновали радни однос;
 • током студирања нису губили школску годину;
 • имају пребивалиште на територији општине Лебане и
 • да су држављани Републике Србије.

Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања на огласној табли Општинске управе Лебане и званичном сајту општине Лебане.

Пријаве се подносе непосредно у услужном центру општинске управе Лебане, а могу се и препоручено поштом послаги на адресу: Општина Лебане, Цара Душана 116, Лебане 16230, са назнаком „Пријава на конкурс за доделу подстицајних средстава талентованим студентима“.


СПИСАК СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ДОБИЛИ ПОДСТИЦАЈНА СРЕДСТВА ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ПО КОНКУРСУ

–  ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  –

 1. Анђелија Цветковић из  Лебана – Факултет Примењених Уметности у Београду,  III година ,
 2. Јована Јовановић из  Лебана –  Машински Факултет у   Нишу, IV година,
 3. Александар Јовановић из  Лебана – Факултет Примењених уметности у Београду , III година ,
 4. Јована Ђокић из Коњина– Грађевинско Архитектонски Факултет у Нишу, IV  година ,
 5. Ненад Николић из  Бошњаца – Факултет Техничких Наука у Новом Саду, III година,
 6. Анђела Ђорђевиђ из  Пертата – Филолошки Факултет у Београду , IV година,
 7. Александра Величковић из  Лебана – Биолошки Факултет у Београду, IV  година,
 8. Марија Цветковић из  Лебана – Правни Факултет у Нишу, II  година,
 9. Лука Златановић из Лебана – Филолошко уметнички Факултет Крагујевац – III година,
 10. Вељко Стаменковић из Лебана – Електронски Факултет у Нишу, III година,
 11. Јелена Станковић из Цекавице  – Медицински Факултет у Нишу, VI  година,
 12. Трајковић Филип из Ждеглова – Медицински Факултет у Нишу, IV година,
 13. Александар Пејић из Пертата – Медицински Факултет у Нишу, IV  година,
 14. Ђорђе Станковић из Лебана – Медицински Факултет у Нишу, III година,
 15. Марко Крстић из Лебана – Природно Математички Факултет у Нишу, III  година,
 16. Марија Цветковић из Лебана – Православно Богословски Факултет у Београду, IV година,
 17. Сандра Цветковић из Ћеновац – Медицински Факултету у Београду, IV  година,
 18. Ненад Голубовић  из Лебана – Медицински факултет у Нишу, V година,
 19. Исидора Стевановић из Лебана – Шумарски факултет у Београду, II година,
 20. Страхиња Ђорђевић, из Лебана – Академија уметности у Новом Саду, завршна година,
 21. Бојан Гроздановић, из Великог Војловца – Медицински факултет у нишу, IV година,
 22. Јелена Ђорђевић из Лебана – Електронски Факултет у Нишу ,
 23. Душан Денчић из Пертата – Природно математички факултет у Нишу,

 –  МАСТЕР СТУДИЈЕ –

 1. Наталија Ђорђевић из Бошњаца – Технолошки Факултет
 2. Немања Митровић из Прекопчелице – Филозофски Факултет у Београду ,
 3. Ивковић Мила из Лебана- Педагошки Факултет у Врању ,
 4. Милош Динић из Коњина – Економски Факултет у Нишу ,
 5. Стефани Кудић из Лебана – Природно Математички Факултет у Нишу ,
 6. Предраг Стојиљковић из Лебана – Економски Факултет у Нишу ,
 7. Милица Јовић из Лебана – Филозофски Факултет у Нишу ,
 8. Милош Миленковић из Лебана – Природно Математички Факултет у Нишу ,

–  ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ –

 1. Сања Јанковић из Лебана – Грађевинско Архитектонски Факултет у Нишу ,
 2. Стефан Милосављевић – Филолошки Факултет у Београду,
 3. Теодора Младеновић – Филозофски Факултет у Београду ,

 

ПОДЕЛИТЕ.