Суфинансирање пројеката у области јавног информисања

0

На основу чланова 17, 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, број 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) , чланова 4. и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, број 16/2016), Oдлуке о буџету Општине Лебане за 2017. годину и члана 79. Статута општине Лебане („Службени гласник општине Лесковац“, број 16/08, 21/08, 09/09, 17/09 и 04/2010, 14/2014, 21/14 12/2015, 18/2015 и 27/2015), начелница општинске управе Лебане расписује

Ј А В Н И       К О Н К У Р С

за суфинансирање пројеката за остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Лебане у 2017. години

1. ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет конкурса је суфинансирање пројеката из буџета општине Лебане за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Лебане у 2017. години (у даљем тексту: Конкурс). Расписује се за суфинансирање пројекта за производњу медијских садржаја ради подизања квалитета информисања грађана који живе на територији општине Лебане и остваривање другог јавног интереса у области јавног информисања у складу са чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима. Циљ је подизање квалитета информисања јавности о актуелним дешавањима од значаја за живот свих грађана општине Лебане, о раду органа локалне самоуправе у области културног и уметничког стваралаштва, заштите деце и младих, образовања, науке, спорта, културе, туризма, привреде, запошљавања и самозапошљавања, заштите животне средине и здравља људи, подизања квалитета информисања особа са инвалидитетом, односно ради подизања квалитета информисања припадника националних мањина.

Расписује се један јавни позив за 2017. годину и при томе се води рачуна о стратешким опредељењима локалне самоуправе, односно општине Лебане у области јавног информисања.

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката чија реализација траје до 31.12. 2017.године.

Конкурс и Образац за пријаву обjављују се и на веб-сајту општине Лебане, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници општине Лебане, на адреси: www.lebane.org.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа. Додатне информације се могу добити радним даном од 12 до 14 часова на телефон 016/843-083.

ОБРАСЦИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ:

ПОДЕЛИТЕ.