Оглас за давање у закуп локације за постављање монтажних објеката-киоска

0

РАСПИСУЈЕ СЕ Јавни оглас за давање у закуп локације за постављање монтажних објеката-киоска на површинама јавне намене путем прикупљања писаних понуда и чини саставни део ове Одлуке.

II Јавним огласом су обухваћене све локације које су предвиђене Планом постављања привремених објеката-киоска и летњих башти на површинама јавне намене општине Лебане 06 Број:351-66/1 од 28.05-2021.године.

III   Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања Јавног огласа.

IV Поступак по јавном огласу спровешће Комисија за давање у закуп локација за постављање монтажних објеката-киоска на површинама јавне намене, на територији општине Лебане, путем прикупљања писаних понуда, коју је формирало општинско веће општине Лебане.

V Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Лебане, огласној табли ЈП ,,Лебане“ и на интернет страници општине Лебане.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

ПРЕДСЕДНИК
Иван Богдановић

Оглас за давање у закуп локације за постављање монтажних објеката-киоска

Обрасци:

ПОДЕЛИТЕ.