Jавни увид у бирачки списак за подручје општине Лебане

0

На основу члана 14 и члана 1. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник Републике Србије“ бр. 104/2009 и 99/2011) и тачке 9. и 10. Упутства за спровођење закона о јединственом бирачком списку „Службени гласник РС“, бр. 15 од 2. марта 2012, 88 од 15. новембра 2018, 67 од 8. маја 2020, 40 од 22. априла 2021, 90 од 17. септембра 2021, 16 од 9. фебруара 2022.) и члана 3. Закона о избору Народних посланика („Службени гласник РС“ бр. 14/22) и члана 8. став 1. Закона о избору председника Републике („Сл. гласник РС“ бр. 14/22) Општинска управа општине Лебане, дана 02.03.2022.године

ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ

Део Јединственог бирачког списка за територију општине Лебане изложен је у седишту Општинске управе општине Лебане, ул. Цара Душана бр. 116, приземље, канцеларија број 5.

Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су уписани подаци тачни.

Захтев за промене у делу Јединственог бирачког списка грађани са пребивалиштем, односно интерно расељена лица са боравиштем на територији општине Лебане могу поднети Општинској управи у времену од 07 до 15 часова сваког радног дана, најкасније до дана закључења бирачког списка 19. марта 2022. године до 24 часа.

Након закључења бирачког списка, па до 30. марта 2022. године у 24,00 часа, захтеви се подносе Општинској управи или директно Министарству државне управе и локалне самоуправе које и одлучује по захтевима.

Грађани могу од момента расписивања избора за Народне посланике и председника Републике најкасније пет дана пре закључења бирачког списка, 30. марта 2022. године поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће на предстојећим изборима гласати по месту боравишта на територији општине Лебане. Изабрано место гласања не може бити на територији јединице локалне самоуправе на којој бирач има пребивалиште, односно боравиште за интерно расељена лица. Овај податак не може се мењати до окончања поступка спровођења избора за Народне посланике.

У поступку увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање подршке Општинске управе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређују заштита података о личности.

Увид у Јединствени бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/, уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ
01 Број 208-3/1

НАЧЕЛНИЦА
Тања Богдановић

Jавни увид у бирачки списак за подручје општине Лебане

ПОДЕЛИТЕ.