Усвојена иницијатива за измену и допуну закона о планирању и изградњи

0

Одбор за урбанизам, становање и изградњу СКГО, којим председава председник општине Лебане Иван Богдановић, усвојио је Иницијативу за измену и допуну Закона о планирању и изградњи.

Применом досадашњег закона о планирању и изградњу у делу који регурише одређивање земљишта за редовну употребу објекта јављају се проблеми-нејасноће која је разлика између поступака утврђивања и одређивања земљишта за редовну употребу објекта, а ради се о земљишту које је у својини ЈЛС или РС.

СКГО је током 2020.године израдила Анализу прописа и праксе код поступања јединица ЛС у предметима утврђивања земљишта за редовну употребу објеката. Анализа садржи анализу правног оквира за утврђивање земљишта за редовну употребу објекта, анализу праксе у поступању ЈЛС у предметима утврђивања земљишта за редовну употребу објеката као и примере урбанистичке типолошке анализе за одређивање земљишта за редовну употребу објеката.

ПОДЕЛИТЕ.