Уређење корита реке Јабланице

0

На основу разговора локалног руководства општине Лебане са ЈВЛ „Србија Воде“ као и процене стручне екипе Водопривредног центра МОРАВА Ниш, Општина се обратила захтевом за ургентно чишћење корита реке Јабланице, кроз Лебане у дужини од три километра .

Почетна тачка уређења корита је од моста на путу за насеље Рекарци и низводно , уз неопходне санације оштећене леве и десне обале.

Пошто је испоштована комплетна процедура и по изради Елабората који је одрађен од стране ВПЦ Морава Ниш, данас 15.09.2017. године кренуле су да пристижу и потребне машине и механизација за комплетну санацију корита.

Уређење корита реке Јабланице подразумева чишћење нерегулисаног и регулисаног корита (од моста за насеље Рекарци у дужини од око 1000 метара) од шибља, дрвећа и наноса, до спајања са двогубом регулацијом реке Јабланице.

Наставак радова подразумева чишћење регулисаног корита реке (двогубе регулације) у дужини од око 2000 метара од наноса из минора и форланда и санацију камене облоге на левој и десној обали, посебно на ушћу реке Шуманке.

Радове на чишћењу корита реке изводи ХСВ ДОО ВЛАСОТИНЦЕ.

 

ПОДЕЛИТЕ.