Уплата једнократне новчане помоћи свим пунолетним држављанима

0

Ради уплате једнократне новчане помоћи, пунолетни држављани Републике Србије, подносе пријаву за добијање једнократне новчане помоћи телефонски (путем контакт центра) или електронски преко портала Министарства финансија ‒ Управе за трезор.

Том приликом држављанин доставља име и презиме, свој јединствени матични број (ЈМБГ), регистарски број важеће личне карте и назив банке код које је отворен или ће бити отворен рачун тог држављанина на који ће се уплатити једнократна новчана помоћ, као и број телефона и/или имејл адресу који ће се користити ради комуникације с банком.

Пријава држављана за добијање једнократне новчане помоћи почиње 15. маја 2020. године.

Пријава се подноси до 5. јуна 2020. године.

УРЕДБА о формирању привременог регистра и начину уплате једнократне новчане помоћи

ПОДЕЛИТЕ.