Седница скупштине општине Лебане у среду

0

Председник Скупштине општине Лебане, Бобан Пејић, сазвао је седницу Скупштине за среду 16.12.2020. године. Ово ће бити 5 редовна седница Скупштине општине Лебане и одржаће се у 10 часова, уз присуство медија, у великој Сали Дома културе.

Овом приликом пред одборницима наћи ће се 33 тачке дневног реда:

 1. Предлог Одлуке о 3.ребалансу буџета општине Лебане за 2020.годину,
 2. Предлог Одлуке о буџету општине Лебане за 2021.годину,
 3. Предлог Одлуке о кадровском плану општине Лебане за 2021.годину,
 4. Предлог Одлуке о предлогу Влади Републике Србије за утврђивање јавног интереса експропријацију непокретности у корист општине Лебане,
 5. Предлог Одлуке о давању сагласности на прву измену програма пословања ЈП Лебане за 2020.годину,
 6. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм пословања и финансијски план ЈП „Лебане“ Лебане за 2021,годину
 7. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм субвенционисања ЈП „Лебане“ Лебане за 2021.годину,
 8. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм пословања и финансијски план ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане за 2021.годину,
 9. Предлог Одлуке о давању сагласности на Програм субвенционисања ЈКП „Ветеринарска станица Лебане“ Лебане за 2021.годину,
 10. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм пословања и финансијски план ЈКП „Водовод“ Лебане за 2021.годину,
 11. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм субвенционисања ЈКП „Водовод“ Лебане за 2021.годину,
 12. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм пословања и финансијски план ЈКП „Комуналац“ Лебане за 2021.годину,
 13. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм субвенционисања ЈКП „Комуналац“ Лебане за 2021.годину,
 14. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм пословања и финансијски план ЈКП „Имовина“ Лебане за 2021.годину,
 15. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм субвенционисања ЈКП „Имовина“ Лебане за 2021.годину,
 16. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада и финансијски план за 2021.годину Туристичке организације Лебане.
 17. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада и финансијски план за 2021.годину Библиотеке „Бранко Радичевић“ Лебане,
 18. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада и финансијски план за 2021.годину Дома културе Лебане,
 19. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада и финансијски план за 2021.годину Установе за спорт „ Спортско-рекреативни центар“ Лебане,
 20. Предлог одлуке о усвајању извештаја о раду Центра за социјални рад за 2019.годину, са Извештајем о предузетим мерама у циљу реализације налога Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања,
 21. Предлог Одлуке о давању сагласности на програм рада и финансијски план за 2021.годину Центра за социјални рад Лебане,
 22. Предлог одлуке о висини стопе пореза на имовину ,
 23. Предлог одлуке о одређивању зона на територији општине Лебане,
 24. Предлог одлуке о утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Лебане,
 25. Предлог одлуке о давању сагласности на промену имена Гимназије у Гимназија „Стојан Љубић“ Лебане,
 26. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора Гимназије Лебане,
 27. Предлог Решења о разрешењу чланова Савета за запошљавање,
 28. Предлог Решења о именовању чланова Савета за запошљавање,
 29. Предлог Решења о разрешењу и именовању чланова Савета за развој,
 30. Предлог Решења о именовању члана Савета за привреду,
 31. Предлог Решења о именовању члана Одбора за прописе и управу,
 32. Предлог Решења о именовању чланова одбора за представке и притужбе,
 33. Одборничка питања.

 

ПОДЕЛИТЕ.